• ผลงานการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

    ผลงานวิจัยเรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากเนื้อสุกรเพื่อสุขภาพสูตร natural antioxidant ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการคูปองนวัตกรรม (ความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) ประจำปี 2554 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ คือ บริษัท ช.โปรเซสซิ่ง ฟู้ด จำกัด จ. …

    Read More »
  • นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

    – นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพเยี่ยมชมและศึกษาการทำงานของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  โรงงานอยุธยา  บริษัทผู้ผลิตเครื่องปรุงรสตรารสดี ผลิตภัณฑ์บะหมี่สำเร็จรูปตรายำยำ  ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปตรา Birdy   -นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพเยี่ยมชมและศึกษาการทำงานของบ. ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ …

    Read More »